088-4440300 info@parckmeidoorn.nl

Stappenplan

Heeft u interesse? De documentatie is online op deze site te vinden. We zijn gestart met de verkoop

 

De volgende stappen worden doorlopen.

1) Bestudeer de stukken en schrijf je in!

Inschrijven is niet meer mogelijk!

Bij de start verkoop is alle documentatie online in te zien en te downloaden. U kunt zich inlezen en officieel inschrijven op één of meerdere bouwnummers van het project. U doet dit door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Dit kunt u doen middels het daarvoor bestemde online formulier of het document bij downloads. Als de sluitingstermijn op 12 maart verstreken is gaan de makelaar en ontwikkelaar de bouwnummers/woningen toewijzen. De makelaar zal tussen 15 en 19 maart de uitslag aan u bekendmaken.

2) Intakegesprek met de makelaar en tekenen Koop- en Aannemingsovereenkomst

Nadat u een woning toegewezen heeft gekregen nodigt de makelaar u uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek worden ook de door u gewenste opties uit uw inschrijving besproken. Wij adviseren om vóór deze periode ook al contact op te nemen met uw financieel adviseur. Aan het eind van het gesprek ondertekent u de Koop- en Aannemingsovereenkomst inclusief de door u gekozen opties samen met de makelaar.

3) Regel uw financiering

Nu de Koop- en Aannemingsovereenkomst ondertekend is kunt u de financiering regelen, bijvoorbeeld door bij een bank een hypotheekofferte aan te vragen. U heeft hier 8 weken de tijd voor indien u een voorbehoud financiering heeft opgenomen.

 

4) Kennismakingsgesprek Wooncoach

Met een positief verlopen intakegesprek en ondertekende Koop- en Aannemingsovereenkomst, wordt u door de wooncoach bij Goedhuis uitgenodigd voor een rondleiding in de showroom.
Samen doorloopt u de koperskeuzelijst, in deze lijst komen onderdelen zoals het sanitair voorbij. Na het gesprek heeft u twee weken de tijd om de koperskeuzelijst definitief te maken (in te vullen en te ondertekenen).

 

5) Levering kavel

De notariële levering van de kavel vindt plaats zodra uw financiering rond is, maar binnen 10 tot 12 weken na ondertekening Koop- en aannemingsovereenkomst. De kavel wordt in zijn huidige staat geleverd.

 

6) Start bouw en oplevering van uw woning

Nadat de omgevingsvergunning door de gemeente verstrekt is en er 80% van de woningen/bouwblokken verkocht zijn starten we zo snel mogelijk met de bouw van project Waterhoven. De huidige verwachting is dat de eerste woningen eind tweede kwartaal 2022 opgeleverd kunnen worden.

 

Woonrijp maken

Gelet op de ontwikkelingen in project Waterhoven is het zeer waarschijnlijk dat de definitieve inrichting en openbare weg na oplevering van de woningen zal worden gerealiseerd.. Na oplevering van de laatste woning zal de Gemeente deze werkzaamheden –het woonrijp maken – uitvoeren en coördineren. Het is belangrijk dat u zich hiervan bewust bent en realiseert dat het niet aanwezig zijn van de definitieve bestrating op geen enkele manier recht geeft tot schadevergoeding, verrekening van (een deel van) de aankoopsom of uitstel van levering of betaling. Uw woning zal altijd bereikbaar zijn via de bouwweg, behalve in de periode dat de Gemeente het plangebied woonrijp maakt, alsmede mogelijk voor korte perioden vanwege bouwwerkzaamheden van of namens andere particuliere opdrachtgevers op het betreffende eiland. Op dat moment zal de bouwkavel tijdelijk niet bereikbaar zijn met de auto.